Alle Berichten

Waterschap Rivierenland zet innovatiepartnerschap in; Het is een unieke gebeurtenis in de aannemerswereld: de gezamenlijke start van de maakbaarheidsproef voor de grofzandbarrière. Waterschap Rivierenland organiseert samen met drie aannemerscombinaties een zogenaamde project startup. Doel van dit project is om de maakbaarheid te testen van deze innovatieve maatregel tegen piping. Deze techniek is sneller, goedkoper en milieuvriendelijker dan andere methodes. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De drie partijen zijn:

  • Van Oord en Wicks
  • Combinatie Van de Wetering Cultuurtechniek B.V., Vissers Ploegmakers B.V. en FPH Ploegmakers B.V.
  • De Dijkenbouwers: Martens en Van Oord en Van der Ven

Zij gaan op drie verschillende proeflocaties aan de slag met verschillende technieken om een grofzandbarrière te maken. Medio 2020 zijn de proeven afgerond en kiest het waterschap één aannemer om de techniek uit te voeren voor het dijkversterkingsproject in Gameren.

Het waterschap heeft de ambitie om deze innovatieve techniek een stap verder te brengen zodat deze in de toekomst haalbaar, maakbaar en breed toepasbaar is.

Grofzandbarrière

Om een grofzandbarrière te maken wordt een sleuf van grof zand onder de dijk ingebracht. Het fijne aanwezige zand wordt vervangen door grover zand. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrel tegenhoudt. Dit voorkomt piping. Het is voor het eerst dat deze techniek wordt gebruikt in een dijkversterkingsproject.

Een grofzandbarrière is sneller, goedkoper en milieuvriendelijker dan andere methodes. Een extra berm naast de dijk kost ruimte. Een stalen damwand in de dijk is duurder dan de grofzandbarrière en minder duurzaam.

Een grofzandbarrière is een doorontwikkeling van verticaal zanddicht geotextiel, dat al op diverse locaties wordt toegepast.

Kennisinstituut Deltares heeft de grofzandbarrière uitgebreid getest op laboratoriumschaal. Na maanden van testen met proefopstellingen blijkt de uitvinding ook op grote schaal te werken. De vervolgstap is om te kijken of het ook maakbaar is in de praktijk. Daarmee wordt de grofzandbarrière een maatregel die breed kan worden ingezet om piping tegen te gaan.

Dijkversterkingen in Nederland

De komende jaren versterkt het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in Nederland ruim 1.100 km aan dijken. Nieuwe inzichten tonen aan dat veel dijken kwetsbaar zijn voor overstromingen vanwege piping. Piping doet zich vooral voor in het oostelijke deel van Nederland, zoals in het rivierengebied tussen Zaltbommel, Culemborg en Zwolle, en de Duitse grens. Daar liggen zandlagen relatief dicht aan de oppervlakte. Innovaties zoals de grofzandbarrière stoppen het ontstaan van piping en voorkomen dat een dijkversterking onacceptabel veel ruimte in beslag neemt.

Het Kontakt: Proef grofzandbarrière voor Gameren gestart
Land en Water: DRIE AANNEMERS STARTEN PROEF GROFZANDBARRIÈRE
Brabants Dagblad: Eerst nog test voordat versterking dijk Gameren kan beginnen