De IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal tussen Wapenveld en Gemeente Hattem wordt verbeterd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft na aanbesteding de opdracht gegund aan ‘Alliantie IJsseldijk Apeldoorns Kanaal’. Deze aannemerscombinatie van Martens en Van Oord, Ballast Nedam en Van der Ven zet haar uitvoeringskennis in bij de uitwerking van het dijkontwerp en voert het tevens uit. Ingenieursbureau Royal HasKoningDHV ondersteunt de alliantie bij de uitwerking van de plannen.