Dinsdag 12 februari jongstleden heeft wederom de jaarlijkse audit plaatsgevonden voor ons certificaat Erkend Restauratie Bouwbedrijf - ERB BRL 3000. De auditor van Stichting ERM, Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg*, was net als voorgaande jaren zeer te spreken over onze werkwijze, verslaglegging, documentatie en nazorg. Eveneens hebben we complimenten mogen ontvangen over de wijze van uitvoering. Met name het timmer- en metselwerk sprak boekdelen!

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg - ERM
Dit is het platform waar overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk en praktijkgericht werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van monumenten. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB)
Het keurmerk Restauratie Kwaliteit richt zich op het restaureren van monumentale gebouwen, met als werksfeer het Nederlands erfgoed. Het beheer van het keurmerk ligt bij de Stichting ERM. Het certificaat wordt in veel rijks- en provinciale bestekken voorgeschreven. Van der Ven heeft het certificaat ontvangen omdat ons bedrijf beschikt over:

• een ingevoerd en beproefd kwaliteitssysteem;
• specialistische kennis en ervaring op het gebied van restauratiewerkzaamheden;
• een ruime referentielijst aan restauratieprojecten van de afgelopen 5 jaar.