ZALTBOMMEL - Het technisch onderwijs in de Bommelerwaard is belangrijker dan ooit, want in het bedrijfsleven is een gierend tekort aan personeel. Het Cambium College in Zaltbommel zet hier al jaren vol op in maar kan nu een tandje bijzetten, dankzij een overheidssubsidie van 1,4 miljoen euro. 

Conrector Luuk van Bussel van het Cambium College uit Zaltbommel is opgetogen over de kansen die er nu liggen. De miljoenenimpuls van het ministerie van Onderwijs komt als geroepen. Onlangs ondertekenden een groot aantal regionale bedrijven samen met onderwijsvertegenwoordigers de intentie om tot een nog nauwere samenwerking te komen. Dat zal hard nodig zijn. Want de moderne technische ontwikkelingen staan volgens Van Bussel niet meer toe dat er een ‘knip’ zit tussen het onderwijs door de scholen en de vraag van het bedrijfsleven. 

Serieus werk

Bedrijven uit de regio reageren enthousiast op het aanzienlijke bedrag en de bijbehorende intentie die nu vanuit de overheid komen. De Laat Koudetechniek uit Ammerzoden en Bouwbedrijf Van der Ven uit Brakel bijvoorbeeld ondersteunen het initiatief van harte. Directeur Adriaan van Beek van De Laat Koudetechniek: ,,Wij hebben al een mooie geschiedenis op het gebied van samenwerking met Cambium. Die krijgt nu alleen maar een extra impuls, zelfs een soort nieuwe start. Nu we de middelen om er serieus werk van te maken, gaan we kijken hoe we elkaar nog beter van dienst kunnen zijn.” Huibert van der Ven vult aan: ,,Goed toegerust personeel zal in de komende jaren een factor van toenemend belang zijn. Een nauwe samenwerking met de vakopleiding is in feite een noodzakelijk fundament.”

De komende tijd zal leren waar geld het best in geïnvesteerd kan worden, maar in ieder geval zal er aandacht zijn voor goed toegeruste technieklokalen, goede stageplekken en het promoten van technologie-onderwijs. Maar ook de kwaliteit van het onderwijsgevend personeel en gestructureerd overleg met het bedrijfsleven zullen volgens het Cambium de nodige aandacht krijgen. 

Brigit Groeneveld Bron: BD