Van der Ven leverde in 2017 naar tevredenheid meerdere bruggen op in de Boszoom te Pijnacker. Dit is een ruim opgezette wijk met veel openbaar groen en bomen.

De ontwikkeling en het bouwen van woningen in Boszoom is reeds in 2014 gestart. Dwars door de wijk loopt een meanderende kreek waardoor Boszoom in twee helften is gesplitst. Bruggen waren nodig om de verschillende woonwijken met elkaar te verbinden en te zorgen voor een goede ontsluiting.

Ontwerp en realisatie
De bruggen zijn “traditioneel” uitgevoerd door middel van paalfundering, betonnen landhoofden en betonnen brugdekken. Het ontwerp is van ipv Delft en de realisatie ervan is in 2016 gegund aan Van der Ven. De foto’s laten zien dat we trots mogen zijn op het resultaat.

Klik hier voor meer informatie over de Boszoom bruggen