Bouwen aan samenwerking WBL
Waterbedrijf Limburg heeft zich als opdrachtgever onderscheiden door een nieuwe manier van werken te introduceren, door te werken volgens het concept meerjarige samenwerking. Een geheel nieuwe aanpak met een focus op met name gezamenlijke doelen, samenwerking, kennisdeling, vertrouwen, openheid, langetermijndenken, veiligheid, duurzaamheid, innovatie en een eerlijk verdienmodel.

Binnen de raamcontracten ‘Leidingwerk en Gemalen’ zijn na een periode van voorbereidingen en kennismaken, nu de nodige projecten op gang gekomen. Een korte samenvatting hiervan:

Inline inspectie persleidingen Westelijke Mijnstreek
In samenwerking met de specialisten HDM Pipelines B.V. en Acquaint B.V. wordt in totaal ruim 12 kilometer persleiding geïnspecteerd middels een inline inspectie. Middels een intelligente PIG worden in de persleidingen van binnenuit duizenden metingen uitgevoerd waardoor een goed beeld kan worden gegeven van de restlevensduur van de leiding en de eventuele uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst.

Vervanging persleiding Lomm – Velden
In het stroomgebied van de Maas wordt over een tracé van ruim 1 kilometer de bestaande persleiding vervangen door een nieuwe HDPE-persleiding. Om de afvoercapaciteit te waarborgen wordt eerst een nieuwe persleiding aangelegd naast de oude, waarna deze in een afschakeldag wordt omgekoppeld. Uitdagingen zijn de raakvlakken met een nieuw aan te leggen primaire waterkering, de ontwikkelingen van het stroomgebied van de Maas en het zo beperkt mogelijk uitbreiden van de zakelijk recht stroken.

Renoveren transportleiding Daalakker – RWZI Roermond
De transportleiding Daalakker – RWZI Roermond verkeerd in slechte staat. Ook de putten zijn aangetast door jarenlange blootstelling aan H2S-gassen. De renovatie van dit transportleidingsysteem wordt gezamenlijk met onze partners Vanderkamp Pompen voor de tijdelijke pompinstallatie en Kumpen Renovatietechniek voor de relining van de leiding en het herstel van de putten.

Naast bovenstaande projecten staan er meerdere mooie projecten op de agenda voor de komende jaren. Wij zien ernaar uit om ons steentje bij te dragen aan het tot een succes maken van deze nieuwe manier van samenwerken.