Terug naar overzicht

In februari 2018 startte Van der Ven met de nieuwbouw van Gemaal Noord-Linschoten in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Een poldergemaal aan de Noord-Linschoterzandweg tussen Oudewater en Linschoten. 

Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn de meeste baggerwerkzaamheden uitgevoerd, de watergangen en de oevers geoptimaliseerd. Het nieuwe gemaal is bijna gereed en er kan worden getest. Vanaf eind april start deze testfase, het proefdraaien zal ongeveer 4 weken in beslag nemen, waarna het nieuwe Gemaal Noord-Linschoten aansluitend in gebruik genomen wordt en het oude gemaal gesloopt zal gaan worden.