de wereld mooier maken
Alle Berichten

 Er wordt hard gewerkt in de westelijke langstraat! In opdracht van Waterschap Brabantse Delta realiseert combinatie Martens en Van Oord – Van der Ven de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat. De afgelopen maanden hebben we gegraven, geplagd, kunstwerken aangelegd en nog veel meer.

Inmiddels hebben we:

  • 32 stuwen gerealiseerd
  • 14 grote duikers gerealiseerd
  • 9 inlaten gerealiseerd
  • 2 gemalen gerealiseerd
  • 10.000 meter watergangen gegraven / geprofileerd
  • 16 waterdossiers afgerond

Op de beelden zie je de realisatie van een pompgemaal aan de Tolweg. Het gemaal heeft een capaciteit van 8m3 per minuut. In het projectgebied bouwen we 7 gemalen. Inmiddels hebben we er al 2 succesvol geplaatst en zijn we bezig met nummer 3!