Het transportsysteem Westelijke Mijnstreek is inmiddels 35 jaar in bedrijf, er is onzekerheid over de restlevensduur van de transportleidingen en de maximaal toe te passen persdruk. Voordat de drie grote gemalen in de Westelijke Mijnstreek gerenoveerd gaan worden, is het noodzakelijk eventuele slechte leidingsecties te vervangen. Er moet namelijk voorkomen worden dat er door te hoge persdruk een leidingbreuk ontstaat. Daarom wordt nu eerst de technische staat van de transportleidingen in kaart gebracht middels een intelligente inspectierobot.

Intelligente inspectierobot

Een intelligente inspectierobot verzamelt data om inzicht te geven in de technische toestand en restlevensduur van de transportleidingen. Zonder destructief te zijn in bodem en buizen onderzoekt de intelligente robot binnen in de leidingen onder andere wanddikte, hoekverdraaiingen, xyz-coördinaten, spelingen tussen moffen en restleidingdikte over een afstand van 5 à 10 kilometer. De onderzoeksdata worden gebruikt om de onderhoudstoestand, de restlevensduur en de maximaal toegestane persdruk van de leidingen te bepalen. Tot aan het rioolgemaal bij Schinnen is het leidingsysteem inmiddels geïnspecteerd. En het resultaat mag er wezen, slechts op een paar korte stukken moet nader onderzoek plaatsvinden.

Een werk vol uitdagingen

De planning van het project luistert nauw, omdat we een aantal gemalen moeten uitschakelen om het werk te kunnen doen. Samen met specialisten van Waterschapsbedrijf Limburg hebben we technisch innovatieve oplossingen bedacht, om de tijd dat het gemaal stilligt tot het minimum te beperken tot maximaal twee uur, in plaats van de gebruikelijk grens van acht uur. Locatie Schinnen gaf een extra uitdaging. Daar hebben we de maximale buffertijd wel nodig gehad, omdat daar een stuk van de leiding moet worden weggehaald en een nieuw Y-stuk in te bouwen om toegang tot de leiding te krijgen.