Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten, video-opnamen en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.