De term restauratie betekent officieel: het geheel aan handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan object met het doel dit terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand. Bij Van der Ven draait het bij restauratie om veel meer dan deze koele woorden. Mede dankzij onze ambachtelijke instelling, vakmanschap en oog voor detail, worden we vaak betrokken bij de restauratie van precaire werken. Bijvoorbeeld bij restauratieprojecten m.b.t. het behoud van ons culturele erfgoed, de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Gedegen onderzoek

De aanpak is altijd grondig; vanuit een gedegen (bouwhistorisch)onderzoek wordt een diagnose gesteld, een advies gegeven en vervolgens in overleg met de opdrachtgever een plan van restauratie en uitvoering voorgesteld. Van der Ven wordt veelal betrokken bij de restauratie van archeologisch beschermde gronden, landgoederen, monumentale objecten zoals forten, batterijen, historische buitenplaatsen en bunkers. Maar ook bij het volledig restaureren van rijksmonumenten, verdedigingswerken en het conserveren en de restauratie van cultureel erfgoed.

Kwaliteitswerk

Geen project is hetzelfde, iedere gevonden oplossing is uniek. Wat gelijk blijft is de beoogde creativiteit en kwaliteit die we in onze werken nastreven. Zodat we samen met onze opdrachtgevers telkens weer met gepaste trots terug kunnen kijken op een fraai stukje vakwerk met een tevreden stellend resultaat!

Voorbeeldprojecten

In de afgelopen jaren hebben we op het gebied van restauratie veel projecten gerealiseerd. Overtuig uzelf en klik op onderstaande link. Daar ziet u een overzicht van gerealiseerde en onder handen zijnde projecten waar ‘restauratie’ onderdeel van is.

Bekijk de projecten