Civiele techniek is een breed georiënteerd vakgebied. Het raakt het totale spectrum van grond-, weg- en
waterbouw. Het gaat bij civiele techniek bijvoorbeeld over de aanleg en het onderhoud van
ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur, zowel stedelijk als landschappelijk. Maar ook over
woonwijkrevitalisatie. Stuk voor stuk projectsoorten waarbij een deugdelijk omgevingsmanagement essentieel is.

Innovatieve oplossingen

Van der Ven heeft zich op het gebied van civiele techniek door de jaren heen ontwikkeld als zeer volwassen partij die het als uitdaging ziet om met innovatieve, creatieve en duurzame oplossingen tekomen. Een toegevoegde waarde geven aan onze directe leefomgeving. Onze omgeving veilig, leefbaar en bereikbaar maken en houden. 

Unieke oplossingen

Geen project is hetzelfde, iedere gevonden oplossing is uniek. Wat gelijk blijft is de beoogde creativiteit en kwaliteit die we in onze werken nastreven. Zodat we samen met onze opdrachtgevers telkens weer met gepaste trots terug kunnen kijken op een fraai stukje vakwerk met een tevreden stellend resultaat!

Voorbeeldprojecten

In de afgelopen jaren hebben we op het gebied van civiele techniek veel projecten gerealiseerd. Vaak is het zo dat deze projecten integraal van aard zijn en dus om een integrale, vaak multidisciplinaire aanpak vragen. Dat is precies waar wij als G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf onze kracht kunnen tonen. Omdat we de gewenste disciplines veelal zelf in huis hebben en dus adequaat en uitstekend gecoördineerd kunnen werken. Desgewenst kunnen wij uiteraard ook samenwerken met externe partijen. 

Overtuig uzelf en klik op onderstaande link. Daar ziet u een overzicht van gerealiseerde en onder handen zijnde projecten waar civiele techniek onderdeel van is.

Bekijk de projecten