Vakmanschap in combinatie met certificering

Kwaliteit zit ons in de genen

Waarmaken wat we beloven. Het leveren van kwalitatief hoogwaardig werk is waar we als Van der Ven voor staan. We investeren in onze kwaliteit door middel van ons zorgvuldige kwaliteitszorgsysteem. Maar het zit ons ook in de genen. We zijn er mee groot geworden. Kwaliteit vindt u terug in ons afgeleverde werk, maar zeker ook in onze organisatie.

Efficiency en zekerheid

Onze opdrachtgevers en onze omgeving verlangen steeds verdere normering van onze werkzaamheden, producten en diensten. Het zorgt ervoor dat onze organisatie, werkwijzen en materialen aan een hoog certificeringsniveau moeten voldoen. Het garandeert u en ons de gewenste efficiency en kwaliteit in ons afgeleverde werk en de bijbehorende werkprocessen.
Zo bent u, als u Van der Ven als partner voor uw project kiest, ervan verzekerd dat alle werkzaamheden en diensten ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd zijn. Ons kwaliteitssysteem is goed gedocumenteerd en wordt periodiek grondig gecommuniceerd naar al onze medewerkers. Dat alles waarborgt de kwaliteit in onze processen en zorgt voor goede resultaten en een verhoogde klanttevredenheid.

Veiligheid en gezond met VCA

Het voornaamste doel van onze kwaliteitszorg: veilige bouwplaatsen, milieuvriendelijke oplossingen en lage faalkosten. Als opdrachtgever hecht u waarde aan het milieu en veiligheid, maar u wilt uiteindelijk ook goed werk tegen een redelijke prijs. Om dat te kunnen realiseren heeft Van der Ven het VCA programma. VCA betekent: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA staat voor structurele toetsing en certificering van bedrijven op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). 

Betrouwbaar door certificering

Kiest u voor Van der Ven, dan kiest u voor betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid. Als aannemingsbedrijf komen wij dagelijks in onveilige en onvoorspelbare werksituaties. We nemen alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn, want het verkleinen van de arbeidsrisico’s draagt op alle fronten bij aan een positief eindresultaat. Veiligheid is dus onze topprioriteit. Maar behalve het bieden van de voor ons vanzelfsprekende veiligheid, bieden wij ook vakmanschap en kwaliteit. Dit blijkt uit onze certificeringen: BRL SIKB 7000, ISO 14001, ISO 9001, VCA**, ERB en ‘gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf’. 


Hieronder vindt u onze huidige certificeringen met een korte uitleg:

Safety culture ladder trede 3

Safety culture ladder trede 3

De Veiligheidsladder is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De ladder is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

ISO 9001

ISO 9001

Met het kwaliteitssysteem ISO 9001, tonen we aan een managementsysteem te hanteren waarbinnen de bedrijfsprocessen vastgelegd zijn. Met als doel de kwaliteit van geleverde producten te borgen en de klanttevredenheid te verhogen. Dit alles met inachtneming van de wensen en eisen van onze opdrachtgever én de wettelijke eisen die van toepassing zijn op onze dienstverlening.

 ISO 14001

ISO 14001

Het milieuzorgsysteem ISO 14001 is een uitbreiding op de ISO 9001, met extra aandacht voor het milieu. Het doel is milieurisico’s beheersen en verminderen. Zoals de toetsing op afvalscheiding, opslag van gevaarlijke stoffen, etc.

VCA**

VCA**

Het VCA** certificaat staat garant voor een structurele beheersing van de veiligheid. In ons geval belangrijk omdat we regelmatig werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico, in een risicovolle omgeving.

 

BRL SIKB 7000

BRL SIKB 7000

In de praktijk hebben we regelmatig te maken met vervuilde grond. Daarom zijn we BRL SIKB 7000 gecertificeerd. Met dit certificaat tonen wij aan dat we in de uitvoering de juiste procedures en werkwijzen volgen met betrekking tot bodemsaneringen met de veiligheidsklasse 1 t/m 3T.

Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering

Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering

Als asbest verwijderend bedrijf zijn we aan strenge regels gebonden. Met het certificaat ‘gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf’ garanderen we de juiste werkwijze met betrekking tot een planmatige en gestructureerde asbestverwijdering. Hierbij spelen arbeidsomstandigheden en milieuaspecten een belangrijke rol. 

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

 BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB)

BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB)

Het keurmerk Restauratie Kwaliteit richt zich op het restaureren van monumentale gebouwen, met als werksfeer het Nederlands erfgoed. Het beheer van het keurmerk ligt bij de Stichting ERM. Het certificaat wordt in veel rijks- en provinciale bestekken voorgeschreven. Van der Ven heeft het certificaat ontvangen omdat ons bedrijf beschikt over:
• een ingevoerd en beproefd kwaliteitssysteem;
• specialistische kennis en ervaring op het gebied van restauratiewerkzaamheden;
• een ruime referentielijst aan restauratieprojecten van de afgelopen 5 jaar.

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Van der Ven. Ons veiligheidsprogramma is er op gericht alle medewerkers op onze bouwplaats elke dag weer gezond thuis te laten komen. De projecten welke wij uitvoeren worden steeds diverser maar ook complexer. De uitdaging om ongelukken te voorkomen steeds groter. In het kader van ons aller veiligheid heeft G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf dan ook besloten met ingang van heden de bouwhelm als verplichte PBM in te voeren. De uitvoerders, maar ook directie en afdeling KAM zullen toezien op het dragen van de bouwhelm. Het niet dragen van een helm heeft consequenties. Zie hiervoor het sanctiebeleid in het boekje Veilig Werken bij Van der Ven. Dus: Helm op? Altijd!

Toolboxmeetings met resultaat

Toolboxmeetings met resultaat

Wij streven naar het hoogst mogelijke niveau van veilig en gezond werken. Aandacht voor onze medewerkers, het milieu en maatschappelijke omstandigheden is een belangrijke investering in onze organisatie om dit te bereiken.  Eén van de manieren waarop wij hier invulling aan geven is door middel van het organiseren van kwalitatieve Toolboxmeetings.  Hiervoor maken wij gebruik van instructiefilms van de Bouwbox. Praktijkgerichte instructiefilms spreken meer tot de verbeelding en zorgen ervoor dat het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers wordt vergroot.