Waar gaan wij voor?

Wij van Van der Ven leveren innovatieve en duurzame prestaties met betrekking tot het adviseren, ontwerpen, bouwen en onderhouden van infrastructurele projecten.

Wij willen meerwaarde creëren voor onze opdrachtgevers, medewerkers en partners door het samenbrengen van mensen, kennis en middelen tijdens alle stadia van de projectketen met als doel daarmee een duurzaam gerealiseerde omgeving tot stand te brengen.

Hoe zien wij de wereld van morgen en onze rol daarin?

Wij van Van der Ven spelen in op de veranderende markt en neemt zijn volledige ketenverantwoordelijkheid.

Ons doel is de klant te ontzorgen.

Om dit doel te bereiken achten wij het van groot belang dat wij als leverancier;

 • Wij creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.
 • Wij onze medewerkers een veilige werkomgeving bieden.
 • Wij zijn technisch, organisatorisch en financieel in control.
 • Wij zijn transparant naar onze opdrachtgever en omgeving.
 • Wij in staat zijn aan alle relevante wet- en regelgeving te voldoen.
 • Wij in staat om multidisciplinaire projecten van initiatiefase tot en met de onderhoudsperiode te managen.

Hoe doen wij dat in 2020?

 • Onze focus op een combinatie van cultuur, structuur en beheerste processen.
 • De beste prijs- / kwaliteitverhouding en gedegen en moderne projectmanagementcapaciteiten zijn van groot belang
 • Wij streven naar continue verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en rendement.
 • Wij doen er alles aan om persoonlijk letsel, materiële en milieuschade te voorkomen.
 • Wij gaan aan de slag met veiligheidsgedrag
 • Wij bieden onze medewerkers maximale ontplooiingsmogelijkheden en een inspirerend, gezond en veilig werkklimaat, waarin collegialiteit, diversiteit, deskundigheid, slagvaardigheid, betrouwbaarheid, transparantie, eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Dit vereist passie, een goede samenwerking, inzet en betrokkenheid, waarbij het management een voorbeeldfunctie vervult.

Kernwaarden

Zie bovenstaande dik gedrukt.

Door jaarlijks doelen te stellen wordt concreet gestalte gegeven aan het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. De doelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en waar nodig bijgesteld. De directie stelt de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar voor de realisatie van beleid en doelstellingen. De uitvoering van het beleid vergt de inzet van de gehele organisatie. De directie verwacht daarom van alle medewerkers een actieve bijdrage bij de realisatie van het beleid.

Borging vindt plaats middels het managementsysteem dat is gebaseerd op ISO 9001, VCA**, ISO 14001, norm Asbestverwijdering, BRL ERB 3000, CO2-prestatieladder niveau 5 en BRL SIKB 7000 protocollen 7001 en 7004.

Brakel, 27 januari 2020

H.G. van der Ven,
Directie