Beleidsverklaring G. van der Ven Aannemingsbedrijf

G. van der Ven Aannemingsbedrijf geeft op verantwoorde wijze vorm aan de bedrijfsvoering en draagt de primaire verantwoording voor de invoering, de beoordeling en de instandhouding van het managementsysteem. Deze verantwoordelijkheid maken we waar, door zorgvuldig om te gaan met de belangen van al onze stakeholders; onze klanten, onze medewerkers en de maatschappelijke context waarin wij werken en deel van uitmaken.

Deze beleidsverklaring is gericht op het continu verbeteren van onze bedrijfsvoering, waardoor wij hoogstaande kwaliteit en betrouwbare producten kunnen leveren en ons positief onderscheiden binnen de markt. Daarbij vormt de zorg voor een veilige en gezonde werkplek voor al onze medewerkers én de zorg voor de omgeving en het milieu een continu aandachtspunt.

Duurzaamheid is een onderdeel van goed ondernemerschap. Deze ambitie is zichtbaar in ons productenpakket, de wijze waarop wij handelen en het feit dat wij onze prestaties bewaken en steeds verder willen verbeteren.

Deze beleidsverklaring staat ook op onze website, zodat deze voor alle stakeholders inzichtelijk is.

Het beleid van G. van der Ven Aannemingsbedrijf is in 2017 gericht op:

Kwaliteit

 • Maximale klanttevredenheid, consequent voldoen aan eisen en verwachtingen van klanten.
 • Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.
 • Het streven naar optimale klantbeleving.
 • Verwerving restauratieprojecten.
 • Bodemsaneringsprojecten.

Veiligheid

 • Het naleven van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Het verbeteren van veiligheid, bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn van de medewerkers.

Milieu

 • G. van der Ven Aannemingsbedrijf doet al het mogelijke om verspreiding van milieubelastende stoffen naar de mens en/of zijn omgeving te voorkomen.
 • Afvalstromen worden beheerst, door het scheiden en hergebruiken van materialen.
 • Toepassing van de minst milieubelastende materialen en werkwijzen.
 • Gebruik van zoveel mogelijk gecertificeerde producten (o.a. FSC en KOMO).
 • Het voorkomen van milieuvervuiling en materiële schade.
 • Het verminderen van het papierverbruik.
 • Minder CO2/uitstoot en energieverbruik.

Door jaarlijks doelen te stellen wordt concreet gestalte gegeven aan het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. De doelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en waar nodig bijgesteld. De directie stelt de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar voor de realisatie van beleid en doelstellingen. De uitvoering van het beleid vergt de inzet van de gehele organisatie. De directie verwacht daarom van alle medewerkers een actieve bijdrage bij de realisatie van het beleid.

Borging vindt plaats middels het managementsysteem dat is gebaseerd op ISO 9001, VCA**, ISO 14001, norm Asbestverwijdering, BRL ERB 3000, CO2-prestatieladder niveau 3 en BRL SIKB 7000 protocollen 7001 en 7004.

Brakel, 23 februari 2017

H.G. van der Ven,
Directie